„ Nie szukaj na zewnątrz zadowolenia, przyjaźni, szczęścia czy miłości. Twoje Ja jest Twoim spokojem, Twoją miłością oraz Twoim przyjacielem.” Paramhans Swami Maheshwarananda

Praktykuję jogę od 1998 roku, wtedy też spotkałam po raz pierwszy swojego Mistrza Paramhans Swami Maheshwaranandę, znanego na świecie autora systemu „Yoga in Daily Life” /Joga w Życiu Codziennym/.
Zaczęłam regularnie uczęszczać na Międzynarodowe Seminaria Jogi prowadzone przez samego Mistrza oraz innych nauczycieli, fizjoterapeutów i rehabilitantów, które odbywały się w Indiach, Czechach, Austrii, na Węgrzech i na Słowacji.

W 2001 roku zdałam egzamin nauczycielski i otrzymałam Międzynarodowy Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć jogi w tym systemie.

Na początku uczyłam jogi studentów na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie a po przeprowadzeniu się do Warszawy wraz z innym nauczycielami, przez dwa lata prowadziłam Centrum Jogi w Życiu Codziennym, następnie zaczęła prowadzić zajęcia w różnych centrach jogi / m.in. Joga Klub, Samadhi Joga/, salonach piękności, firmach / m.in. Ikea, Alior Bank /, klubach, jak również dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Ponieważ joga to niekończący się rozwój, mądrość, którą można doskonalić całe życie, więc nadal kształcę się i uczęszczam na seminaria Jogi odbywające się głównie w Europie. W 2013 roku wraz z przyjaciółmi założyłam Stowarzyszenie Joga w Życiu codziennym, poprzez które między innymi zapraszani są do Polski nauczyciele jogi z całego świata oraz organizowane są warsztaty i seminaria.