O Zajęciach

 Ilość tygodni25
 Początek:10 lipca 2018
 Kolejne:23 października 2018
 Dni
wt
 18:45 - 20:00